• Poznaj nas

Regulamin

 1. Składając zamówienie poprzez serwis Klient akceptuje w całości niniejszy regulamin.
 2. W przypadku, gdy Klient ma uwagi lub zastrzeżenia do treści postanowień regulaminu i chciałby je określić w inny sposób powinien wstrzymać się z zamówieniem i skierować na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
 3. Złożenie zamówienia jest równoznaczne z zawarciem umowy o treści analogicznej do treści niniejszego regulaminu uszczegółowionej o zapisy zawarte w potwierdzeniu zamówienia przesłanym drogą elektroniczną do Klienta.
 4. Klient będący osobą fizyczną oświadcza, że w dniu składania zamówienia ma ukończone 18 lat oraz, że nie jest ubezwłasnowolniony a także, że nie istnieją żadne inne okoliczności uniemożliwiające mu skorzystanie z usług CateringDieta.pl.
 5. Przy składaniu zamówienia Klient obowiązany jest podać zgodnie z prawdą i wedle swojej najlepszej wiedzy wszelkie informacje o swoim zdrowiu i kondycji mogące mieć wpływ na rodzaj stosowanej diety w szczególności dotyczy to: chorób istniejących oraz przebytych, nadciśnienia tętniczego, cukrzycy, nietolerancji laktozy, zażywania leków wpływających na zdolność absorpcji składników odżywczych czy witamin, bądź powodujących zatrzymanie płynów w organizmie, bądź wpływających niekorzystnie na trawienie, ewentualnie w przypadku kobiet ciąża albo karmienie piersią, jak również alergie. W przypadku wątpliwości Klient powinien powstrzymać się z zamówieniem i skonsultować te okoliczności z lekarzem.
 6. Właściciel serwisu CateringDieta.pl nie będzie ponosił żadnej odpowiedzialności z jakiegokolwiek tytułu za szkody wynikłe w związku z odmową udzielenia informacji przez Klienta, z nieudzieleniem przez Klienta wszystkich informacji, udzieleniem informacji niepełnych albo nieprawdziwych co do stanu zdrowia i ewentualnych przeciwwskazań do korzystania z usług CateringDieta.pl, jak również w związku z ujawnieniem się schorzeń uprzednio nieznanych Klientowi oraz szkód, które powstały w związku z dokonaniem zamówienia bez koniecznej konsultacji lekarskiej.
 7. W celu prawidłowego wykonania zawartej umowy Klient jest obowiązany również do podania swojego imienia, nazwiska, adresu zamieszkania oraz adresu email i numeru telefonu kontaktowego.
 8. Każdy zestaw CateringDieta.pl składa się z 5 posiłków: śniadanie, drugie śniadanie, obiad, podwieczorek oraz kolacja.
 9. Dostawy zestawów na weekend (sobota i niedziela) dostarczamy w sobotę rano.
 10. Do ceny zestawów nie doliczamy dodatkowych opłat za dostawę, jeśli dostawy realizowane są do lokalizacji oznaczonych na mapie na stronie www.cateringdieta.pl. Cena dostawy
  poza strefę bezpłatnych dostaw podlega indywidualnym ustaleniom.
 11. Sposób płatności: obowiązuje system przedpłaty za zamówione zestawy. W przypadku braku płatności CateringDieta.pl ma prawo wstrzymać realizację zamówienia.
 12. Korzystanie z usług CateringDieta.pl jest odpłatne według cennika zamieszczonego na stronie internetowej www.cateringdieta.pl
 13. Istnieje możliwość zapłaty: przelewem lub gotówką (w przypadku płatności gotówką – wymagane jest wcześniejsze uzgodnienie tej formy płatności).
 14. Na życzenie klienta wystawiamy fakturę VAT. Prośbę o fakturę VAT należy do nas skierować nie później niż w ciągu 7 dni od złożenia zamówienia. Faktura zostanie wystawiona po wpływie płatności za catering.
 15. W trakcie realizacji zamówienia istnieje możliwość zmiany diety, terminu lub miejsca dostawy pod warunkiem, że o wszelkich zmianach klient poinformuje CateringDieta.pl do godziny 10.00 dnia roboczego poprzedzającego dzień w którym chciałby wprowadzić zmianę.
 16. W przypadku zmian które mają dotyczyć soboty lub niedzieli – informacje o zmianie należy przekazać do piątku do godziny 10.00, natomiast w przypadku zmian które mają dotyczyć poniedziałku – informację o zmianie należy przekazać do piątku do godziny 16.00.
 17. Zmiany zgłoszone po wyżej wymienionych terminach nie zostaną zrealizowane z braku możliwości technicznych.
 18. Wszelkie zmiany CateringDieta.pl potwierdza poprzez wysłanie mail’a na adres wskazany przez klienta.
 19. W przypadku dokonania zmiany w postaci np.: zmiany miejsca dostaw (np. na miejsce poza strefą bezpłatnych dostaw), zmiany rodzaju diety (na dietę której cena jest wyższa), czy też w przypadku rezygnacji z diety w trakcie jej trwania (co spowoduje utratę uprawnień do uzyskania zniżki), klient jest zobligowany do uregulowania należności która powstała z tytuły zmiany.
 20. W przypadku gdy dokonane przez klienta zmiany powodują „nadpłatę” w stosunku do pierwotnego zamówienia – klient ma do wyboru: możliwość zwrotu powstałej nadpłaty lub możliwość rozliczenia nadpłaty przy następnym zamówieniu. W przypadku zwrotu środków – niezbędne jest oświadczenie klienta z prośbą o zwrot z numerem rachunku bankowego do zwrotu.
 21. Bez względu na okoliczności zawsze staramy się dostarczyć zestawy do klienta, jednak w przypadku nieodebrania zestawu z winy klienta (np. brak klienta lub osoby upoważnionej do odbioru zestawu w ustalonym miejscu dostawy, w ustalonym przedziale czasowym) – CateringDieta.pl nie zwróci należności za nieodebrane przez klienta zestawy.
 22. W przypadku niedostarczenia zestawów z winy CateringDieta.pl zobowiązuje się: dostarczyć zestawy pod inny wskazany przez klienta adres (jeżeli leży to w możliwościach technicznych
  CateringDieta.pl) lub zrealizować te zestawy w innym uzgodnionym z klientem terminie. Wybór spośród powyższych opcji jest uzgadniany każdorazowo z Klientem.
 23. W przypadku zastrzeżeń co do jakości świadczonych usług Klient ma prawo złożyć reklamację drogą elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub pisemnie na adres siedziby CateringDieta.pl.
 24. Reklamacja powinna być złożona niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 3 dni roboczych od ujawnienia się zastrzeżeń.
 25. Zgodnie z art. 3 pkt. 1 podpunkt 3 Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 poz. 827) do zakupu zestawów dietetycznych nie stosuje się przepisów tej ustawy.